Εγκατάσταση εκτροφίου γουνοφόρων ζώων (ΜΙΝΚ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εγκατάσταση εκτροφίου γουνοφόρων ζώων (ΜΙΝΚ)

Δούκα, Αικατερίνη

Με δεδομένο την μεγάλη σημασία που έχει ο κλάδος της γούνας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας συντάχθηκε το εν λόγω Επιχειρηματικό Σχέδιο με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για τους εκπροσώπους του κλάδου της γούνας. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου στον Ελλαδικό χώρο υπήρξε από το 1960 έως και το 1987 και σαν συνέπεια είχε την οικονομική, κοινωνική και δημογραφική εξέλιξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης το συνάλλαγμα που εισάγει ο κλάδος της γούνας υπολογίζεται ότι αποτελεί κατά μέσο όρο περίπου το 6% του συνολικού συναλλάγματος που εισρέει στην Ελλάδα ετησίως. Ένας από τους βασικότερους λόγους που δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου ήταν η ίδρυση και λειτουργία περισσότερων από 7.000 μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες βιοτεχνίες γουναρικών στο Νομό Καστοριάς και Σιάτιστας. Τέλος για να μην φεύγει πολύ συνάλλαγμα στο εξωτερικό για την αγορά της πρώτης ύλης (γουνοφόρων δερμάτων) δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρηματίες και γενικά σε κτηνοτρόφους της περιοχής να δημιουργήσουν εκτροφεία γουνοφόρων ζώων. Σε αυτό τους βοηθάει πολύ το κλίμα της περιοχής το οποίο είναι ιδανικό για την εκτροφή ζώων, οι επιδοτήσεις του κόστους από την πολιτεία, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση στην περιοχή για την παρασκευή της κατάλληλης τροφής (κουζίνα) για τα ζώα. Η εισαγωγή της ζωοτροφής από το εξωτερικό ήταν ασύμφορη και το εργατικό κόστος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μικρότερο κόστος παραγωγής και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο τελικό προϊόν στην Παγκόσμια Αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Γουνοφόρα ζώα
Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.