Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φυσικό αέριο = Νatural gas

Μουτίδης, Άγγελος

Το "ελληνικό" Φυσικό Αέριο εισάγεται στη χώρα μας από το 1997 προερχόμενο από τη Ρωσία και Αλγερία με προορισμό σε μια εικοσαετία να καλύψει το ένα πέμπτο περίπου των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας. Το Μεθάνιο, ως το κύριο συστατικό του, καθορίζει αποφασιστικά τις θερμοφυσικές του ιδιότητες. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο, μπορεί να υποκαταστήσει άμεσα τον ηλεκτρισμό σε πολλές χρήσεις και η καύση του έχει σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με τους άλλους (υγρούς και στερεούς) υδρογονάνθρακες. Για αυτό το φυσικό αέριο - σε συνδυασμό με τα παγκόσμια αποθέματα που προβλέπονται να επαρκέσουν για μια τουλάχιστον εκατονταετία - θα αποτελέσει το βασικό καύσιμο στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, αφού ήδη καλύπτει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ενεργειακού δυναμικού. Η μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου γίνεται με κατάλληλα δίκτυα αγωγών - κατά κανόνα υπόγειων - και η αντίστοιχη υποδομή αποτελεί για την Ελλάδα μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές επενδύσεις. Η υλοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής και η μελλοντική ευρεία χρήση του αερίου θέτει ως βασική προϋπόθεση την ελληνοποίηση της διεθνώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας του φυσικού αερίου και την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της σε ειδικές εφαρμογές στον ελληνικό χώρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.