Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα: franchise business

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα: franchise business

Καραμήτρου, Μαρία
Καμουτσή, Αγλαΐα-Χριστίνα

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια κατανόησης του χρηματοοικονομικού προϊόντος του Franchising, τα ευεργετήματα και τα προβλήματα που αυτό προκαλεί στην διεθνή και ελληνική αγορά. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, δίδεται ένας ορισμός για την έννοια του Franchising, πότε αυτό έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα, αναλύονται τα είδη του, εντοπίζεται ο ρόλος των τραπεζών και η σημασία του μάρκετινγκ στο Franchising, παρουσιάζεται η μέ θοδος αξιολόγησης ενός franchise, καθώς και τα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν πρωταρχικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών. Το κεφάλαιο κλείνει με την εικόνα που παρουσιάζει η γυναικεία συμμετοχή στην υπόθεση Franchising. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σφαιρική εικόνα εντόπισης του κατάλληλου χώρου που θα αποτελέσει τη δραστηριοποίηση του Franchising και δίδεται το προφίλ του θέματος από πλευράς γεωγραφίας, δημογραφίας και ψυχολογίας. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση του τρόπου κατάτμησης της εδαφικής και γεωγραφικής ανάπτυξης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τον εντολέα και τον εντολοδόχο, αλλά και για τον πελάτη που είναι και το επίκεντρο προσέλκυσης και των δυο μερών. Παράλληλα, επειδή υπάρχει πάντα η περίπτωση της μη εκπλήρωσης, ή απλά πλημμελούς εκπλήρωσης ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του δικαιοπαρόχου έναντι του δικαιοδόχου, παρουσιάζονται τα σημεία κινδύνου. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, δίδονται τρία ενδεικτικά παραδείγματα εταιρειών που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Ελλάδα με το σύστημα του Franchising.

Thesis
NonPeerReviewed

Franchising

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.