Φυσικό αέριο και οικιακές χρήσεις = Natural gas & residental applications

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φυσικό αέριο και οικιακές χρήσεις = Natural gas & residental applications

Πύλιος, Νικόλαος

Τα αέρια είναι μείγματα καυσίμων και άκαυστων αερίων. Τα καύσιμα συστατικά τους είναι οι αέριοι υδρογονάνθρακες (μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και πεντάνιο), το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα, Διακρίνονται σε κατηγορίες σύμφωνα με: 1.Τη προέλευση τους σε φυσικά αέρια (natural gas) και συνθετικά αέρια SNG (Synthetic Natural Gas). 2.Τη μέθοδο παραγωγής τους σε α. προϊόντα εξαερίωσης, β. προϊόντα απαερίωσης, γ.αέρια διυλιστηρίων, δ. μείγματα υδρογονανθράκων με τον αέρα. 3.Τα χαρακτηριστικά της καύσης τους σε διαφορετικές οικογένειες αερίων.Πιο συγκεκριμένα: Τα προϊόντα εξαερίωσης που έχουν μικρή θερμογόνο δύναμη είναι α. το αέριο των αεριογόνων που παράγεται από τη χημική μετάσταση των γαιανθράκων, του κωκ και των πετρελαίων και β. το αέριο που είναι παραπροϊόν της λειτουργίας των βιομηχανικών υψικαμίνων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο
Περιβάλλον και ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.