Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Συγκολλήσεις

Καραγιάννης, Νικόλαος

Η πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό να αναδείξει όλα τα είδη συγκολλήσεων και να δώσει μία γενική εικόνα γι αυτά. Έτσι έγινε προσπάθεια στο να καλυφθούν κυρίως τα είδη των συγκολλήσεων και να κατανοηθεί πότε αυτά χρησιμοποιούνται. Γίνεται μία εισαγωγή στις συγκολλήσεις που μας δίνει να κατανοήσουμε τι είναι συγκόλληση αλλά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε τους τύπους των συγκολλήσεων και απεικόνιση αυτών σε διάφορα σχεδιαγράμματα και παραδείγματα. Επίσης συμβολισμούς των κολλήσεων μέσα από πίνακες και τρόπους τοποθέτησης και συγκράτησης των κομματιών αναλόγως με το σημείο που θα συγκολληθεί. Ακόμη σ’αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τους διάφορους τύπους ανοχών, αντοχών και συντελεστών τάσεων όπως και τις κατανομές τάσεων που δέχονται τα κομμάτια κατά την συγκόλληση. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται καταρχήν μία ταξινόμηση των μεθόδων συγκόλλησης και παρουσίαση των μαλακών συγκολλήσεων αλλά και των διαφόρων εξαρτημάτων-εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την συγκόλληση. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται η μέθοδος συγκόλλησης με ασετιλίνη και οξυγόνο, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται η συγκόλληση αλλά και τα εργαλεία που θα χρειαστεί κάποιος.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.