Σχεδιασμός και μελέτη μονάδος βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων = Planning and study of unit of biological cleaning of waste

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός και μελέτη μονάδος βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων = Planning and study of unit of biological cleaning of waste

Ευθυμιάδης, Κωνσταντίνος

Η ύδρευση και η αποχέτευση αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινότητας του ανθρώπου από αρχαιοτάτων χρόνων. Η αποχέτευση ουσιαστικά είναι συνέχεια της ύδρευσης με πολλά κοινά τεχνολογικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και με διαφοροποιήσεις ως προς τα μεταφερόμενα υγρά. Ο σκοπός της αποχέτευσης είναι η συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, από τους χώρους δραστηριοποίησης του ανθρώπου, καθώς και η τελική διάθεση (των επεξεργασμένων αποβλήτων) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η επεξεργασία καθαρισμού των αποβλήτων έγινε απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη, τον τελευταίο κυρίως αιώνα, καθώς οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης του τρόπου ζωής του ανθρώπου, οδήγησαν στη συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση και μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.