Εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων στην πόλη της Καστοριάς = installation and elaboration of waste in the city of kastoria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων στην πόλη της Καστοριάς = installation and elaboration of waste in the city of kastoria

Ντόντης, Ναούμ
Νούλας, Ευάγγελος

Οικολογία, με την έννοια που έχει σήμερα ο όρος αυτός, είναι η συνθετική επιστήμη των διαλεκτικών σχέσεων φύσης-κοινωνίας. Η οικολογία έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τροποποιημένη από τον άνθρωπο φύση, δηλαδή αυτό που αποτελεί το περιβάλλον, με ενσωματωμένα όλα τα επίπεδα που αποτελούν τη ζωή και το χώρο όπου η ζωή αναπτύσσεται. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ορίζεται η έννοια της οικολογίας και τήθεται το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια στάδια επεξεργασίας λυμάτων, και επεξεργασιας λασπών. Στη συνέχεια περιγράφεται ο βιολογικός σταθμός στην Καστοριά και το αποχετευτικό σύστημα. Στο κύριο μέρος της εργασίας αναφέρεται η μελέτη εκσυγχρονισμού και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Καστοριά. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα, Οικιακά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.