Βιολογικά καύσιμα: Βιοαιθανόλη = Biological fuels: bioethanol

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βιολογικά καύσιμα: Βιοαιθανόλη = Biological fuels: bioethanol

Πηλείδης, Θωμάς
Τζαμουρής, Στυλιανός
Βουτσινάς, Ευθύμιος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελείται από εφτά κεφάλαια όπως φαίνεται και στα περιεχόμενα αναλυτικότερα,δομημένα ετσι ώστε να αποδόσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο αυτής που είναι η «βιοαιθανόλη».Η βιοαιθανόλη είναι ένα από τα σημαντικότερα βιολογικά καύσιμα όπως και το βιοντίζελ και γι αυτό στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη αναφορά στο ρόλο των βιοκαυσίμων από πού προέρχονται καθώς και τις ισχύουσες νομοθεσίες, μιλώντας για τον κλάδο των μεταφορών και μόνο.Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται ο ρόλος της σαν βιολογικό καύσιμο καθώς και η εμπορική της πορεία στον χρόνο.Παρακάτω εξηγούνται τα βήματα για την παραγωγή της βιοαιθανόλης από την βιομάζα ,τα προβλήματα που παρουσιάζονται περισσότερο στον οικονομικό τομέα διοτι, για την ώρα, οι διαδικασίες παραγωγής βρίσκονται να είναι αντιοικονομικές με τις παρούσες τεχνολογίες που εφαρμόζονται είτε εμπορικά είτε σε εργαστηριακό επίπεδο από τεχνολογικά ιδρύματα ανα τον κόσμο.Οι ιδιότητες της βιοαιθανόλης υπήρχαν μόνο σε εγχειρίδια που αφορούσαν τομείς της χημείας, βιολογίας και βιοτεχνολογίας γενικά, λόγο των διαφόρων ενζύμων και βακτηριδίων που χρειάζονται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο τέλος της εργασίας καταγράφονται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα
Ενεργειακές καλλιέργειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.