Τεχνολογίες και εξοπλισμού εκμετάλλευσης φυσικού αερίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τεχνολογίες και εξοπλισμού εκμετάλλευσης φυσικού αερίου

Καραγιαννίδου, Κυριακή
Ματούλη, Αθηνά
Κατσούλη, Ελεάννα

Τα αέρια είναι μίγματα καυσίμων και άκαυστων αερίων. Τα καύσιμα συστατικά τους είναι οι αέριοι υδρογονάνθρακες (μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και πεντάνιο), το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα. γαιανθράκων, του κωκ και των πετρελαίων και β) το αέριο που είναι παραπροϊόν της λειτουργίας των βιομηχανικών υψικαμίνων. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ιδιότητες των αέριων καυσίμων. Ακολουθεί η περιγραφή των εγκαταστάσεων του έργου του φυσικού αερίου καθώς και τα πλεονεκτήματα της χρήσή του. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται οι τεχνικοί κανονισμοί και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καύσιμα
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.