Ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Ευθυμιάδης, Μιλτιάδης

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενός Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας στα πλαίσια του ΙSO 9001:2000 σε βιομηχανία παραγωγής σκυροδέματος, ο εντοπισμός των τρωτών σημείων κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας στον κλάδο αυτό και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η εφαρμογή ενός συστήματος τόσο στα κέρδη της εταιρείας όσο και στο ανθρώπινο δυναμικότης εταιρείας. Κύριος στόχος της εφαρμογής του είναι τόσο η μεγιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων από την εταιρεία υλικών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής του ΙSO 9001:2000. Το ISO 9000: 2001 παρέχει ένα σύστημα ποιοτικής διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας, να επιδεικνύει την ικανότητα του να παρέχει προϊόντα τα οποία αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του πελάτη και να αυξάνει την ικανοποίηση του τελευταίου. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαδικασία εφορμογής του προτύπου σε μια επιχείρηση παραγωγής σκυροδέματος. Παρουσιάζοντας την εταιρία πριν την εφαρμογή του προτύπου αλλά και το πρότυπο που σχεδιάστηκε για την εταιρία εξάγοντας συμπεράσματα για τα πιθανά προβλήματα που θα συναντούμε κατά την εφαρμογή του ISO 9000: 2001 και τα πιθανά οφέλη από την υιοθέτηση των αρχών και απαιτήσεων του προτύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.