Μετά-ανάλυση στα μοντέλα και πολιτικές ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων, περιόδου 1998-2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μετά-ανάλυση στα μοντέλα και πολιτικές ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων, περιόδου 1998-2008

Τούλα, Αλίκη

Η εργασία ασχολείται με την ανάλυση των πληροφοριακών μοντέλων. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και στη συνέχεια μια ανάλυση των μοντέλων των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάλυση των εμπειρικών συστημάτων, των συστημάτων νευρωνικών δικτύων αλλά και με τα συστήματα που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αναλύεται το I mode, η ιστορική του αναδρομή, οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει διεθνώς και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι εφαρμογές του αλλά και οι παράγοντες επιτυχίας του. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το σύστημα IPV6 επιχειρώντας μια σύγκριση με το IPV4 αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του πρώτου. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα - Μέτρα ασφαλείας
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.