Κατανόηση του μηχανολογικού σχεδίου = Understanding engineering design

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κατανόηση του μηχανολογικού σχεδίου = Understanding engineering design

Ματιάκη, Άννα
Ανδριόπουλος, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται το περιβάλλον του σχεδίου και ο ρόλος του σχεδιαστή κάθε φορά. Παρακάτω αναφέρονται οι θεωρίες του μηχανολογικού σχεδίου και εκετελείται μια άσκηση του μηχανολογικού σχεδιου. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα. Το κείμενο διαιρείται σε τρία τμήματα, όπου το καθένα ασχολείται με μία από τις κυριότερες περιοχές που ενδιαφέρουν τους σχεδιαστές. Το πρώτο τμήμα του κειμένου ασχολείται με τα συναφή του σχεδίου που εκτελούνται, ή πιθανώς εκτελούνται. Το δεύτερο τμήμα του κειμένου εστιάζεται στην ιστορία ανάπτυξης του σχεδίου το οποίο λαμβάνει χώρα τις δυο τελευταίες εκατονταετίες.Το τελευταίο τμήμα του κειμένου είναι συγκεκριμένα εστιασμένο στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Οι νεόφερτοι στον σχεδιαστικό χώρο πρέπει να κατανοήσουν τα είδη των εργαλείων, τις τεχνικές και τις μεθόδους που είναι διαθέσιμες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο της σχεδιαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να κατανοήσουν απόλυτα τις στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν για να βοηθήσουν στην διαδικασία επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.