Τεχνικοοικονομική μελέτη θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τεχνικοοικονομική μελέτη θερμοκηπίου

Βλαϊκούδης, Δημήτριος

Στη μελέτη που ακολουθεί παρακάτω αναφέρεται στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που αφορούν την κατασκευή και εκμετάλλευση ενός θερμοκηπίου, εκτάσεως 1 στρέμματος σε μειονεκτική τοποθεσία, στην περιοχή του Κιλκiς . Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά για τα προιόντα και τη χρησιμότητα ενός θερμοκηπίου , τις εκτάσεις των θερμοκηπίων στο διεθνή χώρο , στην Ε.Ε. , αλλά και στην Ελλάδα και φυσικά και στους παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη των θερμοκηπίων στη χώρα μας . Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα υλικά κατασκευής όπως είναι τα υλικά του σκελετού και τα υλικά κάλυψης, αλλά και στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψην για την κατασκευή ενός θερμοκηπίου . Τέλος αναφερόμαστε στους διάφορους τύπους θερμοκηπίων που υπάρχουν στην αγορά, στη θεμελίωση, στη τοποθέτηση και στον προσανατολισμό ενός θερμοκηπίου και φυσικά στις εσωτερικές κατασκευές και στον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τις πάγιες εγκαταστάσεις για το θερμοκήπιο το οποίο κατασκευάζεται, δηλαδή περιγράφει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε και φυσικά περιλαμβάνει και την τεχνική περιγραφή του θερμοκηπίου. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη θέρμανση του θερμοκηπίου και περιέχει τον υπολογισμό των απωλειών θέρμανσης αλλά και το συνολικό κόστος της για το θερμοκήπιο το οποίο πρόκειται να κατασκευάσουμε. Επίσης περιέχει τα συστήματα εξοπλισμού του θερμοκηπίου με τις τιμές τους αλλά και το κόστος του καυσίμου (μαζούτ) που θα χρησιμοποιηθούν. Στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5) γίνεται αναφορά γενικά για τις ανθοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί, ενώ στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα φυτά που θα καλλιεργήσουμε στο θερμοκήπιο αλλά και στο χώμα και στα λιπάσματα που θα χρησιμοποιήσουμε, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών τους. Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις καλλιεργητικές τράπεζες και το κόστος τους, ενώ το όγδοο κκεφάλαιο αναφέρει τα διάφορα προβλήματα στην ανθοκομία. Στα δύο επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές του κλάδου της ανθοκομίας, αλλά και προτάσεις για την ανάπτυξή του. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιδοτήσεις – πριμοδοτήσεις που θα μας δοθούν λόγω της περιοχής που θα κατασκευαστεί το θερμοκήπιο και λόγω του προγράμματος πριμοδότησης για νέους αγρότες , ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ο υπολογισμός της καθαράς παρούσας αξίας με τελικό συμπέρασμα ότι θα έχουμε απόσβεση σε διάστημα 8,5 μήνες και ότι η επιχείρηση (θερμοκήπιο), είναι βιώσιμη και κερδοφόρος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.