Μελέτη ηλετρομαγνητικών πεδίων σε ρεύματα χαμηλής συχνότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη ηλετρομαγνητικών πεδίων σε ρεύματα χαμηλής συχνότητας

Φουντουκίδης, Κωνσταντίνος

Για λόγους παρουσίασης μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας, στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις παγκόσμιων επιτροπών αλλά και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και της Ελληνικής Κυβέρνησης στην επίδραση της ακτινοβολίας στην καθημερινότητα του απλού πολίτη ή ακόμα και αυτού που δουλεύει επί μονίμου βάσεως σε περιβάλλον πλούσιο σε ακτινοβολίες. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα όρια έκθεσης που έχουν οριστεί και κοινός αποδεχθεί στα όρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και παγκοσμίως, αν και είναι προφανές ότι αυτά στηρίζονται σε αρκετά παλιές μελέτες, που κάτω από τον σημερινό τρόπο ζωής ίσως να έχουν μικρή αξία. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση, θεωρητική ανάλυση και κατασκευή μιας συσκευής μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χαμηλών συχνοτήτων. Η κατασκευή περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από την παρουσίαση του λογισμικού πακέτου που χρησιμοποιήθηκε κατά την σχεδίαση, μέχρι τη τελική αξιολόγηση της συσκευής. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής, όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, έδειξε ότι ακολουθώντας μια σχετικά απλή διαδικασία και νοοτροπία σχεδίασης, είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα κύκλωμα το οποίο ενώ φαντάζει αρχικά μικρής σημασίας στη πορεία, και έχοντας ενημερωθεί σε μεγάλο βάθος για το τι σημαίνει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην καθημερινότητα, τελικά αναδεικνύεται σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο με μικρές παραλλαγές θα μπορούσε όντως να βελτιώσει την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομαγνητικα κύματα
Ακτινοβολία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.