Συγκολλήσεις μετάλλων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Συγκολλήσεις μετάλλων

Μπαστάς, Γεράσιμος

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές είναι, σχεδόν αποκλειστικά, μέταλλα. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, περιγράφονται οι αυτογενείς και ετερογενείς συγκολλήσεις. Παρακάτω αναφέρεται η αντοχή των υλικών σε ερπυσμό, θραύση και ανθεκτικότητα σε διάφορες συνθήκες. Στη συνέχεια καταγράφονται οι πρακτικές εφαρμογές πάνω σε συγκολλήσεις και αναφέρονται οι μέθοδοι συγκόλλησεις και οι τύποι συγκόλλλησης. Παρακάτω εξετάζεται η συγκόλλληση του χάλυβα και άλλα συστήματα συγκόλλησης. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο
Συγκολλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.