Λίπανση, λιπαντικά κινητήρων ΜΕΚ (lubrication, lubricants of internal combustion engines)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Λίπανση, λιπαντικά κινητήρων ΜΕΚ (lubrication, lubricants of internal combustion engines)

Κούρτης, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα του παράγοντα λίπανση των κινητήρων ΜΕΚ. Γίνεται ανάλυση των όρων : Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Τριβή στους κινητήρες ΜΕΚ καθώς επίσης αναφέρονται τα είδη των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται και οι παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητά τους. Η τάση που κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο είναι η κατασκευή υλικών, των οποίων οι φυσικές ιδιότητες μπορούν να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν στο βέλτιστο βαθμό την εφαρμογή για την οποία αυτά προορίζονται. Οι κατεργασίες συνεχώς βελτιώνονται, πετυχαίνουν καλύτερη ποιότητα επιφανειών, ενώ η χρήση επικαλύψεων σε στοιχεία μηχανών υπόσχεται να βελτιώσει την τριβολογική συμπεριφορά τους. Σε στοιχεία μηχανών τα οποία παρουσιάζουν σχετική κίνηση ο συντελεστής τριβής αντικατροπτίζει ουσιαστικά το ποσό της ενέργειας που πρέπει να δαπανηθεί για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ζητούμενη κίνηση. Αυτή η ενέργεια δυστυχώς, όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να επανακτηθεί, αλλά μετατρέπεται σε θερμότητα ώστε να απαχθεί προς το περιβάλλον. Ο συντελεστής τριβής εξαρτάται ουσιαστικά από το ακόλουθο τρίπτυχο: α) υλικό-κατεργασία, β) λιπαντικό-πρόσθετα και γ) συνθήκες φόρτισης-λειτουργίας.Από τα παραπάνω τον καθοριστικότερο ρόλο στ ην ανάπτυξη του συντελεστή τριβής έχει η λίπανση. Για αυτούς τους λόγους, οι σχεδιαστές στοιχείων μηχανών πάντα επιθυμούν να γνωρίζουν την τριβολογική συμπεριφορά του εκάστοτε στοιχείου στις συνθήκες για τις οποίες προορίζεται να λειτουργήσει, ώστε να μπορ έσουν να βελτιστοποιήσουν την σχεδίαση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην επιστημονική περιοχή της τριβολογίας, να υπολογιστεί η τριβή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο επιφάνειες που λειτουργούν σε συνθήκες Ελαστοϋδροδυναμικής Λίπανσης (ΕΥΔ).

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.