Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και τραπεζών: ανάλυση και σχεδιασμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και τραπεζών: ανάλυση και σχεδιασμός

Γκότση, Μερσέιντα-Ευφημία

Η εργασία κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Γίνεται μια εισαγωγή του θέματος με ορισμούς και ιστορική αναδρομή. Γίνεται αναφορά στα είδη των πληροφοριακών συστημάτων, που χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, πληροφορικά συστήματα διοίκησης, συστήματα επεξεργασίας δοσοληψιών, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συστήματα υποστήριξης της εκτελεστικής εξουσίας και τέλος διάσκεψης. Θεωρήθηκε απαραίτητη η ανάλυση το μείζον θέμα της ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο ρόλο των συστημάτων αυτών ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο οι σύγχρονες τάσεις αποτελούν το κύριο μέρος του. Έγινε παρουσίαση της έρευνας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και τραπεζών και το αντίκτυπο που έχει στην διάρκεια της λειτουργίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Πληροφοριακά συστήματα - Μέτρα ασφαλείας
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.