Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης εφαρμοσμένου συστήματος τηλεθέρμανσης πόλεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης εφαρμοσμένου συστήματος τηλεθέρμανσης πόλεων

Πεταλίδης, Γεώργιος

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ιστορία της τηλεθέρμανσης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και των συστημάτων λειτουργίας της, όπως επίσης και το σύστημα μετάδοσης της θερμότητας μέσω των υποσταθμών που υπήρχαν στην πόλη. Τέλος γίνεται ανάλυση σε μια οικονομοτεχνική μελέτη όπυ έχει σαν σκοπό την βιωσιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου το οποίο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη εφαρμοσμένου συστήματος τηλεθερμανσης πόελων. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας είναι η ταυτόχρονη και διαδοχική παραγωγή θερμική και ηλεκτρικής ενέργειας από την ιδια πηγή/καύσιμο στο χώρο όπου ειναι απαραίτητο.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλεκτρική ενέργεια
Επενδύσεις κεφαλαίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.