Διαφορετικές προοπτικές διεθνούς επέκτασης του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου στις αγορές της Κίνας και της Τουρκίας. Μέθοδοι εισόδου και ιδιαιτερότητες.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαφορετικές προοπτικές διεθνούς επέκτασης του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου στις αγορές της Κίνας και της Τουρκίας. Μέθοδοι εισόδου και ιδιαιτερότητες.

Κοντράρου, Θεοδώρα-Ελένη

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι μια συστηματική ανάλυση της δυνατότητας διείσδυσης μιας ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στις αγορές της Κίνας και της Τουρκίας - δυο αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους με σκοπό την ανάπτυξη μιας ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας έξω από την περιορισμένη ελληνική αγορά, καθώς και των ενδεδειγμένων τρόπων εισόδου στις δύο αυτές αναπτυσσόμενες αγορές. Αν και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι προς το παρόν υγιής και κερδοφόρα, πληθώρα λόγων επιτάσσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου - τουλάχιστον των μεγαλύτερων απ’ αυτών. Η μελέτη θα εξετάσει τους λόγους αυτούς και θα εξηγηθεί επίσης γιατί επελέγησαν οι δύο συγκεκριμένες αγορές, της Κίνας και της Τουρκίας, ως υποψήφιες. Θα ακολουθήσει μια ανάλυση των δύο υποψηφίων προς διείσδυση φαρμακευτικών αγορών, Κίνας και Τουρκίας, των χαρακτηριστικών τους και των ευκαιριών και κινδύνων που παρουσιάζουν για μία φαρμακοβιομηχανία που θέλει να εισδύσει σ’ αυτές. Στην συνέχεια, θα μελετηθούν οι διάφοροι τρόποι εισόδου μιας φαρμακοβιομηχανίας - δεδομένου ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν με πολλές ιδιαιτερότητες - σε μία αναπτυσσόμενη αγορά, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, και θα εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τις καταλληλότερες μεθόδους εισόδου για καθεμία από τις υπό εξέταση αγορές, της Κίνας και της Τουρκίας, πάντα σε σχέση με τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και τις δυνατότητές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.