Οι επιπτώσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομική ζωή της Φλώρινας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Οι επιπτώσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομική ζωή της Φλώρινας

Ανθίδου, Σουλτάνα

Στόχος της παρούσα πτυχιακής εργασίας ήταν γίνουν διακριτές οι κατά βάση θετικές αλλαγές που επήλθαν στον πληθυσμό της Φλώρινας , στον πολιτισμό, στο ζήτημα της ανεργίας, στο μέγεθος της πόλης, στις παροχές υπηρεσιών , στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίθηκε απαραίτητη ,εκτός από τη συλλογή στοιχείων, και αναζητήθηκε η άποψη των κατοίκων της περιοχής που συνέβαλλε στη δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας της κατάστασης που επικρατεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Οικονομική ανάπτυξη
Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.