Μελέτη και σχεδιασμός γερανογέφυρας 8tn = Study and design of crane bridge 8tn

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός γερανογέφυρας 8tn = Study and design of crane bridge 8tn

Τσιτσόπουλος, Γεώργιος
Γκίζας, Γεώργιος

Οι ανυψωτικές μηχανές αποτελούν για τον κατασκευαστή μηχανικό μια από τις πιο πολύπλευρες και ενδιαφέρουσες περιοχές. Συνδυάζουν στοιχεία από κατασκευή μηχανών, σιδηρών κατασκευών και ηλεκτροτεχνία. Εκτός από τις μικρές ανυψωτικές μηχανές και μερικές κανονικές κατασκευές, οι περισσότερες ανυψωτικές μηχανές δεν κατασκευάζονται σε σειρά. Και τούτο διότι διαφέρουν τόσο πολύ τα εκάστοτε δεδομένα, όπως το βάρος, το άνοιγμα, η ταχύτητα, το ύψος ανυψώσεως κ.λ.π. Ο κατασκευαστής πρέπει σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα να δίνει νέες λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτές προηγουμένως να έχουν δοκιμασθεί. Κύριες απαιτήσεις που θέτουμε σε κάθε κατασκευή είναι: α) ασφάλεια λειτουργίας, β) αρκετή διάρκεια ζωής, γ) άνετη συντήρηση και λίπανση, δ) εύκολη ανταλλακτικότητα των φθαρμένων τεμαχίων κ.λ.π. Εκτός αυτών, οι οικονομικές απαιτήσεις είναι η ικανότητα για παροχή ισχύος, μικρή κατανάλωση ενέργειας και λιπαντικών, μικρά έξοδα συντήρησης και επισκευών, μικρά έξοδα προσωπικού και μικρή τιμή προμήθειας. Εκτός αυτών απαιτήσεις για την όσο το δυνατό οικονομικότερη παραγωγή είναι μικρή δαπάνη υλικών και εργατικών, εύκολη συναρμολόγηση στο εργοστάσιο και επιτόπου μεταφορά και συσκευασία. Η προτοτυποποίηση στο εργοστάσιο είναι από τα αποτελεσματικά μέσα για να είναι η παραγωγή οικονομικότεροι. Για τον κατασκευαστή δεν είναι τέλος παραμελητέο, ιδίως κατά τη διαμόρφωση των μεγάλων γερανών, η άποψη της εξωτερικής μορφής και αισθητικής διαμόρφωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανυψωτικά μηχανήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.