Συμβατικά και σύγχρονα υλικά κατασκευών – ειδικές εφαρμογές των υλικών στις μηχανολογικές κατασκευές.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συμβατικά και σύγχρονα υλικά κατασκευών – ειδικές εφαρμογές των υλικών στις μηχανολογικές κατασκευές.

Καζλάρης, Κωνσταντινος

Η παρούσα εργασία , διενεργήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μου και έχει ως θέμα «Υλικά μεταλλικών κατασκευών και σύγχρονα υλικά».Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά για τα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα κυρίως σε μηχανολογικές κατασκευές. Κατά το πρώτο κεφάλαιο γίνετε αναφορά στον ορισμό των υλικών καθώς και στις κατηγορίες αυτών. Τα υλικά αυτά διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες Συμβατικά και Σύγχρονα υλικά. Με τον όρο συμβατικά υλικά εννοούμε τα υλικά εκείνα όπου χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια για μηχανολογικές κατασκευές και όπου δεν έχουν δεχθεί μεγάλη επεξεργασία. Στο κεφάλαιο 2.31 αναφαίρετε σε σύγχρονα μεταλλικά υλικά όπου προκύπτουν ύστερα από κάποια συγκεκριμένη επεξεργασία. Τα υλικά αυτά είναι τα αφρώδη ή σπογγώδη μέταλλα όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε και είναι τα υλικά όπου θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον λόγω των εξεραιτικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν . Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν αναφέρονται η σύσταση η δομή και ο τρόπος κατασκευής αυτών των υλικών και παρουσιάζονται και κάποιες από τις χρήσεις αυτών των καταπληκτικών υλικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία
Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο
Συγκολλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.