Μελέτη εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο σύστημα του Αχλαδόκαμπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο σύστημα του Αχλαδόκαμπου

Καλιαμούτος, Θεοδόσιος

Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί αφορά την προκαταρκτική µελέτη των έργων Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή Αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 15 MW. Η θέση στην οποία το προτείνεται η κατασκευή του πάρκο είναι στον αχλαδόκαμπο νομού Αργολίδος. Ο σχεδιασµός των έργων Πολιτικού Μηχανικού βασίζεται στις προδιαγραφές της εταιρείας ENERCON για τον τύπο Ε-40, καθώς και στην µορφολογία του εδάφους και την κατανοµή του αιολικού δυναµικού στην περιοχή του έργου. Τα έργα που προτείνονται για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου περιγράφονται παρακάτω µε τον σχολιασµό που επιτρέπει η παρούσα προκαταρκτική φάση µελέτης. Για την εσωτερική οδοποιία του αιολικού πάρκου απαιτείται διάνοιξη δρόµου µέγιστης κλίσης 4.26% µε ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας 20m και πλάτους τουλάχιστον 6m µέσα στην ιδιοκτησία για να δίδεται η δυνατότητα στους γερανούς και τα φορτηγά αυτοκίνητα να µετακινούνται από την είσοδο προς τις ανεµογεννήτριες και από την µία ανεµογεννήτρια στην άλλη. Σηµειώνεται ότι η ανυψωτική ικανότητα του µεγάλου γερανού είναι 200 τόνων, µεικτού βάρους 96 τόνων (25 τόνοι ανά τροχό). Το όλο έργο απαρτίζεται από 30 ανεµογεννήτριες του τύπου Ε-40/500 KW του γερµανικού κατασκευαστικού οίκου ENERCON. Οι εργασίες κατασκευής των έργων άρχισαν τον Μάρτιο του 2007 και θα ολοκληρωθούν το Σεπτέµβριο του 2010.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Αιολικοί κινητήρες
Γείωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.