Η ανεργία στην Ελλάδα και οι πολιτικές πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η ανεργία στην Ελλάδα και οι πολιτικές πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καλύβα, Ελένη

Η εργασία είναι οργανωμένη σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνετω έμφαση στις αιτίες και τις επιπτώσεις της ανεργίας στην Ελλάδα, τόσο στη κοινωνία όσο και στους εργαζόμενους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τι προγράμματα απασχόλησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το τέταρτο κεφαλαίο επικεντρώνεται στα ελληνικά δεδομένα και πως η χώρα μας προσαρμόζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω, συγκεκριμένων φορέων και προγραμμάτων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και αναφέρονται ενδεικτικές προτάσεις για την επίλυση του φαινομένου.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.