Ανάλυση του ανταγωνισμού των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση του ανταγωνισμού των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά

Δρακοπούλου, Σοφία

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται αρχικά η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, αναλύεται η δημιουργία και η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελληνική αγορά, καθώς και η δομή και η διάρθρωση του κλάδου στην Ελλάδα. Στην επόμενη ενότητα, αναλύονται τα μερίδια αγοράς των τριών εταιριών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, τα οικονομικά στοιχεία τους και επιχειρείται μια κοινωνικό- οικονομική αποτίμηση του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα αναλύεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανταγωνισμού αυτών των εταιριών και τέλος εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Τηλεπικοινωνία
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.