Οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας εργοστασίων συνδυασμένου κύκλου = Feasibility opearation study combined cycle power plates

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας εργοστασίων συνδυασμένου κύκλου = Feasibility opearation study combined cycle power plates

Χατζημιχαηλίδης, Δημήτριος
Τζιώνας, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός εργοστασίου συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αρχή γίνεται μια θεωρητική ανάλυση των ιδιοτήτων νερού και ατμού. Η παρούσα εργασία στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις αρχές και στα βασικά μέρη του συνδυασμένου κύκλου. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους κύκλους λειτουργίας με εργαζόμενο μέσο των ατμό. Επιπλέον στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η επιλογή των παραμέτρων του κύκλου ατμού ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση του συνδυασμένου κύκλου. Τέλος, παρατίθενται τις οικονομικές αποδόσεις, τον συνδυασμό παραγωγής και την βελτιστοποίηση τον ήδη υπαρχουσών εργοστασίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.