Υβριδικά αυτοκίνητα και η θέση τους στο χώρο της αγοράς = Ηybrid vehicles and market share

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υβριδικά αυτοκίνητα και η θέση τους στο χώρο της αγοράς = Ηybrid vehicles and market share

Θεοδωρίδης, Νικόλαος

Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της τεχνολογίας και των πωλήσεων των υβριδικών οχημάτων. Αρχικά αναλύονται οι εκπεμπόμενοι ρύποι από τα συμβατικά οχήματα και οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, οι οποίοι ανάγκασαν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία να ερευνήσει την κατασκευή και εμπορευματοποίηση των υβριδικών οχημάτων. Τα υβριδικά οχήματα ανάλογα με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Η πιο διαδεδομένη κατηγορία υβριδικών οχημάτων είναι τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Αυτά τα οχήματα διακρίνονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με την διάταξη του κινητήριου συστήματος τους αλλά και με τον βαθμό υβριδοποίησης τους που εξαρτάται από τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτά. Σημαντικά στοιχεία στην κατασκευή των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν η μηχανή εσωτερικής καύσης με κύκλο Atkinson, η μετάδοση της κίνησης, οι ηλεκτρικοί κινητήρες και οι ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.