Πυροπροστασία, πυρασφάλεια κτιρίων - πλοίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πυροπροστασία, πυρασφάλεια κτιρίων - πλοίων

Κάλλιανος, Κωνσταντίνος
Αγγελακόπουλος, Δημήτριος

Το αντικείμενο της πτυχιακής αυτής είναι η συγκέντρωση μεθόδων και συστημάτων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας κτιρίων. Η εργασία έχει επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε αεροσκάφη και σε πλοία. Γίνεται εισαγωγή στην πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, και αναλύονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, συντήρηση και την μεταφορά πυρκαγιάς. Επίσης, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των κτιρίων και οι μέθοδοι πυρασφάλειας και πυροπροστασίας αυτών, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η σχέση πυρασφάλειας και κτιριακού σχεδιασμού, και τα συστήματα πυρανίχνευσης, καθώς και η τοποθέτηση και η συντήρηση τους. Παράλληλα αναφέρονται τα διάφορα συστήματα πυρόσβεσης, η αντίστοιχη σήμανση και η ενεργητική πυροπροστασία. Τέλος, παρουσιάζονται περιπτώσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που έχουν εφαρμογή σε πλοία και αεροσκάφη, και τα μέσα κατάσβεσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πλοία
Πυρασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.