Διαχείριση ποιότητας κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών = Quality Management at the designing and development of products / services

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση ποιότητας κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων/ υπηρεσιών = Quality Management at the designing and development of products / services

Χριστίδης, Λεωνίδας

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης της διαχείρισης της ποιότητας (Quality Management) κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να επιτύχει τη ποιότητα στις διαδικασίες που αναπτύσσουν το τελικό προϊόν και κατ’ επέκταση, με σωστή διαχείριση και στα ίδια τα προϊόντα. Γίνεται μια διαχειρησιακή κυρίως προσέγγιση που έχει ως έμμεσο και απώτερο στόχο την αλλαγή της παραδοσιακής νοοτροπίας διαχείρισης των καταστάσεων, σε μια νέα φιλοσοφία που θα βοηθήσει τη σχεδίαση και το σχεδιασμό να εκτελούνται ποιοτικά. Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου απαιτεί χρόνο και κυρίως θέληση και υπομονή. Στην εργασία αυτή, δίνεται μια συνοπτική προσέγγιση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η ποιότητα σε διαδικασίες ανάπτυξης και σε προϊόντα, έτσι ώστε, μέσω υιοθέτησης συγκεκριμένης φιλοσοφίας, να βελτιωθούν καταστάσεις, κυρίως στον κλάδο του σχεδιασμού και της σχεδίασης, ένας κλάδος που επηρεάζει κατά συνέπεια πολλούς άλλους τομείς. Είναι σημαντικό να συνδέεται η σχεδίαση με τη ποιότητα, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω θεωρούνται τελικά έννοιες αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες για τη σωστή σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικές προδιαγραφές
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.