Μελέτη βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην πόλη των Τρικάλων = Study of the biological wastewater treatment in the city of trikala

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην πόλη των Τρικάλων = Study of the biological wastewater treatment in the city of trikala

Σεφέρης, Αλέξανδρος

Η εργασία κάνει μια αναφορά στην οικολογία, παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη χώρα μας από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία μελέτη για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην πόλη των Τρικάλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.