Μελέτη τριβομειωτιτικής συμπεριφοράς πολυμερικών διαλυμάτων σε ροή εντός αγωγού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη τριβομειωτιτικής συμπεριφοράς πολυμερικών διαλυμάτων σε ροή εντός αγωγού

Φεγγίτης, Χρήστος

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε μια συσκευή που κατασκευάσθηκε και τροποποιήθηκε για ικανοποιητικό και αξιόπιστο τρόπο καταγραφής της πτώσης πίεσης σε ροή εντός αγωγών. Η κατασκευή της πειραματικής διάταξης στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και μελέτης της μεταβολής της πίεσης λόγω των φαινομένων που αναπτύσσονται στη ροή εντός αγωγών, όπως λ.χ. την εμφάνιση τριβομείωσης, με την προσθήκη πολύ μικρών ποσοτήτων κατάλληλων πολυμερών υψηλού μοριακού βάρους, και την ελάττωση του συντελεστή τριβής f.

Thesis
NonPeerReviewed

Ρευστομηχανική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.