Η συμβολή της ΔΕΗ στην ελληνική οικονομία = The contribusion of DEH in greek economy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συμβολή της ΔΕΗ στην ελληνική οικονομία = The contribusion of DEH in greek economy

Αδαμίδου, Φανή

Η συμβολή της ΔΕΗ στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική ευημερία του ελληνικού λαού υπήρξε ως γνωστών πολύ μεγάλη στις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς, η επιχειρηματική συμπεριφορά και αναπτυξιακή εξέλιξη της ΔΕΗ δεν μπορεί παρά να επηρεάζονται από την ιστορική πορεία της για τη μακροχρόνια εξασφάλιση επαρκούς, φθηνής και ποιοτικά άριστης ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελληνική Κοινωνία. Ειδικότερα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, που έχει ήδη διαμορφωθεί σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΔΕΗ αρχίζει πλέον να προσαρμόζεται ταχέως σε αυτό, ώστε να διατηρήσει μακροχρόνια και να επεκτείνει περαιτέρω στις νέες συνθήκες της ενωμένης ευρωπαϊκής αγοράς, το ρόλο της ως εθνικού πρωταγωνιστή ενέργειας. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της πορείας της επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε. από την αρχή της πορείας της μέχρι τώρα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι βασικοί στόχοι του εγγράφου αυτού είναι: Πρώτον, να παρουσιάσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη ΔΕΗ ως επιχείρηση, την ιστορία της, τις δραστηριότητες της εταιρείας, τη βασική δομή της και τα μέλη της, τις μετοχές της και τις εταιρίες που συνεργάζονται με τη ΔΕΗ. Δεύτερον, να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση της εικόνας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του ανταγωνισμού που επικρατεί. Ακόμα στην επιχειρησιακή κουλτούρα της εταιρείας, και στη συμβολή αυτής στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται κάποια οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.