Η κατανομή των θέσεων εργασίας: η λειτουργία των τμημάτων μέσα στη ΔΕΗ: έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η κατανομή των θέσεων εργασίας: η λειτουργία των τμημάτων μέσα στη ΔΕΗ: έρευνα

Συμεωνίδου, Παρθένα
Βάρδα, Σταματίκη

Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις σύγχρονες τάσεις διοίκησης ,τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται και την αξιοκρατία που επικρατεί στις επιχειρήσεις που δρουν στην Ελλάδα σήμερα. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας που απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους, τη Δ.Ε.Η Α.Ε. Συμπεριλάβαμε στην εργασία μας τους ειδικούς κανονισμούς κατάστασης προσωπικού, τους κανονισμούς αξιολόγησης των υπαλλήλων ,τον τρόπο που γίνονται οι προαγωγές, την λειτουργία των τμημάτων καθώς και τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις. Τέλος παραθέτουμε στην εργασία τις απόψεις εργαζομένων και συνεργατών της Δ. Ε. Η για τα παραπάνω ζητήματα προσπαθώντας να έχουμε τα πιο αντικειμενικά αποτελέσματα στην ερευνά μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.