Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επιχειρηματική διάσταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επιχειρηματική διάσταση

Μελκίδου, Ευρυδίκη

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος έχει σημαντικά αυξηθεί μετά το 1950, πράγμα που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, από ενδείκτες όπως το πλήθος διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών υπουργείων και σχετικών κυβερνητικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό που αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, είναι «ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο». Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη εντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι «η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ότι η οικονομική, η βιομηχανική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες». Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Είναι. λοιπόν, σημαντικό οι αναπτυγμένες χώρες και οι διεθνείς ενώσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προστασίας του περιβάλλοντος δίνοντας το παράδειγμα και πρότυπα πολιτικών σε όλων των κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.