Η κοινωνική διάσταση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής: οι διαφορές στη λειτουργία μεταξύ Ελλάδας-Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η κοινωνική διάσταση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής: οι διαφορές στη λειτουργία μεταξύ Ελλάδας-Ε.Ε.

Καλύβα, Καλλιόπη

Η ευρωπαϊκή επιτροπή θέτει επί τάπητος μία νέα κοινωνική ατζέντα που θα εντάξει την Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία με όρους της Ε.Ε. και θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων. Η στρατηγική της είναι διττή και έγκειται της αύξησης της εμπιστοσύνης των πολιτών εν πρώτοις και εν δευτέροις στο εύστοχο συμπίλημα απασχόλησης, αξιοκρατίας και κοινωνικής ένταξης και στηρίζεται σε τρεις βασικές προϋποθέσεις: μίας διαγενεακής προσέγγισης, μίας εταιρικής σχέσης για την αλλαγή (Φόρουμ) και την ενσωμάτωση της εξωτερικής διάστασης με στόχο κοινωνική ευημερία, αλληλεγγύη, συνοχή και συμπερίληψη. Ωστόσο η κοινωνική ευθύνη προϋποθέτει και τη εταιρική συμμετοχή μέσω της συνεισφοράς των εκάστοτε επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι η επίτευξη της ΕΚΕ μέσω της κατάθεσης σχετικών προτάσεων που θα μεριμνούν εθελούσια για το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και για τη διεύρυνση επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των εθνών. Με βάση αυτά μία κοινοτική δράση ευθύνεται για την αξιοπιστία, την ισορροπία και τη συμμόρφωσή της σε ισχύουσες διεθνείς απουσίες. Ταυτόχρονα στις υποχρεώσεις της ΕΚΕ ενυπάρχει και η κάλυψη υφιστάμενων κενών καθώς και η συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων της εκάστοτε επιχείρησης. Έτσι η ΕΚΕ έμμεσα θα ενσωματωθεί στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών είτε αφορά κοινωνικοπολιτικά ζητήματα είτε περιβαντολλογικά. Εν τέλει λαμβάνει – με όραμα μία ευρωπαϊκή συμμαχία – συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που να πιστοποιούν μεταγενέστερες εργασίες. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλόγου μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών με μελλοντικές προτεινόμενες ενέργειες κινούμενες πάντα στο βασικό πλάνο μίας ευαισθητοποιημένης προς την ίδια και το περιβάλλον κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.