Δημοσιονομική πολιτική στην ελληνική οικονομία = The fiscal policy in Greek economy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημοσιονομική πολιτική στην ελληνική οικονομία = The fiscal policy in Greek economy

Ζαμπούλης, Θεοδόσιος

Η δημοσιονομική πολιτική διαδραματίζει καίριο ρόλο στη χώρα μας. Με τον όρο δημοσιονομική πολιτική εννοούμε τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογίας και των άλλων πηγών των κρατικών εσόδων, με σκοπό να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των απότομων ανόδων και καθόδων του οικονομικού κύκλου και στη δημιουργία μιας προοδευτικής οικονομίας με υψηλή απασχόληση χωρίς ισχυρό πληθωρισμό. Βασικοί τομείς της δημοσιονομικής πολιτικής είναι: α) η φορολογική πολιτική β) η δανειακή πολιτική και γ) η πολιτική δημοσιών δαπανών. Τα κύρια δημοσιονομικά μέσα με τα οποία το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία είναι η φορολογία και οι δαπάνες. Στο μέτρο όμως που η φορολογία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των δημοσίων αναγκών κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προσφεύγει στο δημόσιο δανεισμό. Με την έκδοση των δημοσίων δανείων δημιουργείται το δημόσιο χρέος. Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, αυτές αποτελούν το βασικό λόγο είσπραξης των δημόσιων εσόδων. Μάλιστα κατά τη σύνταξη του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον καθορισμό των δημοσίων δαπανών και στη συνέχεια να προσαρμόζονται προς αυτές τα δημόσια έσοδα. Ο σκοπός της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η αναδιανομή του εισοδήματος και η οικονομική μεγέθυνση.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιονομική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.