Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα: στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα: στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές

Μπόκια, Μαρία

Στη συγκεκριμένη Διπλωματική θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησε η ALPHA, για την είσοδο της στην αγορά των Βαλκανίων και πως αυτές τον βοήθησαν, στο να προβεί σ’ άμεσες επενδύσεις, στη χώρα όπου και μελετάμε. Η μελέτη μας εστιάζει σε δύο ενότητες, στη θεωρητική και πρακτική. Συγκεκριμένα στη θεωρητική ενότητα θα γίνει η προσέγγιση όλων αυτών των μοντέλων που χρησιμοποιούνται από την ΑLPHΑ, προκειμένου από τη μια να μελετήσουν το περιβάλλον της χώρας που έχουν επιλέξει να προσεγγίσουν και από την άλλη προκειμένου να εισαχθούν σ’ αυτές μ’ επιτυχία. Στη δεύτερη ενότητα, η οποία αποτελεί το πρακτικό μέρος της μελέτης, μέσα από έρευνα θα μελετήσουμε τη δράση της τράπεζας στη Ρουμανία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.