Νομισματική πολιτική: χρήμα και τράπεζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νομισματική πολιτική: χρήμα και τράπεζα

Ελευθερίου, Αλέξανδρος-Μόρφης
Μουρατίδης, Αναστάσιος

Η νομισματική πολιτική του κράτους, η οποία ασκείται μέσω της κεντρικής τράπεζας, προσαρμόζεται συνεχώς, από άποψη τάσης της συνολικής ζήτησης, με βασικό στόχο την επίτευξη του άριστου δυνατού ρυθμού αύξησης του πραγματικού προϊόντος και της σταθερότητας των τιμών. Η κεντρική τράπεζα (η Τράπεζα της Ελλάδος) έχει το αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής του νομισματικού χρήματος (δηλαδή την παραγωγή χαρτονομισμάτων και κερμάτων), ενώ οι εμπορικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ή να μειώσουν την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία, αυξάνοντας ή μειώνοντας το συνολικό μέγεθος των καταθέσεων όψεως. Η κεντρική τράπεζα, μέσω της οποίας το κράτος ασκεί τη νομισματική πολιτική, μπορεί με την επιβολή ορισμένων μέτρων, να περιορίζει τη δυνατότητα, που έχουν οι εμπορικές τράπεζες, να αυξάνουν ή να μειώνουν, και επομένως, να ρυθμίζουν την ποσότητα (προσφορά) του χρήματος στην οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρήμα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.