Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Μέξη, Διαμάντω

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα , θα γίνει αναφορά σχετικά με την ίδρυση της , την οργάνωση της , το νομικό της πλαίσιο, τις αποφάσεις για τα κράτη–μέλη της. Η ευρωπαϊκή ένωση αποτελείται από τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες , οι οποίες συνεργάζονται και έχουν δεσμευτεί για την ειρήνη και την ευημερία. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ , συγκρότησαν κάποια κοινά θεσμικά όργανα , όπου τους έχουν εκχωρήσει ορισμένες εξουσίες. Αυτό έγινε για να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δημοκρατικές διαδικασίες για ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι η κεντρική τράπεζα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος του Ευρώ. Το ευρώ από την 1/1/99 έγινε το εθνικό νόμισμα 11 κρατών –μελών της ΕΕ(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία) , η Ελλάδα υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα του Ευρώ το 2001.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.