Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Μέξη, Διαμάντω

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα , θα γίνει αναφορά σχετικά με την ίδρυση της , την οργάνωση της , το νομικό της πλαίσιο, τις αποφάσεις για τα κράτη–μέλη της. Η ευρωπαϊκή ένωση αποτελείται από τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες , οι οποίες συνεργάζονται και έχουν δεσμευτεί για την ειρήνη και την ευημερία. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ , συγκρότησαν κάποια κοινά θεσμικά όργανα , όπου τους έχουν εκχωρήσει ορισμένες εξουσίες. Αυτό έγινε για να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δημοκρατικές διαδικασίες για ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι η κεντρική τράπεζα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος του Ευρώ. Το ευρώ από την 1/1/99 έγινε το εθνικό νόμισμα 11 κρατών –μελών της ΕΕ(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία) , η Ελλάδα υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα του Ευρώ το 2001.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.