Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων: περίπτωση ΕΠΕΑΕΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων: περίπτωση ΕΠΕΑΕΚ

Σαρακηνού, Άλκηστη
Κόγια, Σοφία

Η εργασία συγγράφτηκε με σκοπό να ενημερώσει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα να αναλύσει την περίπτωση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Στην εργασία αρχικά αναλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ), και η εννοιολογική προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επιπροσθέτως στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή του ΕΠΕΑΕΚ, γνωστοποιώντας ακόμα οι διαδικασίες προσκλήσεων, η αξιολόγηση των προτάσεων όπως και μια αναφορά στους τελικούς δικαιούχους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι άξονες προτεραιότητες καθένας ξεχωριστά όπου περιλαμβάνουν αναλυτικά τα μέτρα, τις ενέργειες και τις πράξεις που ο κάθε ένας αποτελείται καθώς και χρηματοδοτικά σχέδια όπου παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο προβάλλονται οι αξιολογήσεις του ΕΠΕΑΕΚ. Ξεκινώντας από την ex ante αξιολόγηση, συνεχίζοντας με την ενδιάμεση και ολοκληρώνοντας με την επιτελική σύνοψη. Σε αυτές επισημαίνονται οι στόχοι του προγράμματος, εντοπίζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του (SWOT ανάλυση), εφιστώντας την προσοχή σε προβλήματα που προκύπτουν στην διεκπεραίωσή του και τέλος συμπληρώνονται με έκθεση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών του. Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του προγράμματος εξετάζεται και η σύγκριση της Ελλάδας με την Ευρώπη σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, την ανεργία, δημογραφικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.