Καινοτομίες και επιχειρηματικότητα: η μέτρηση και εκτίμηση του καινοτομικού φαινομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Καινοτομίες και επιχειρηματικότητα: η μέτρηση και εκτίμηση του καινοτομικού φαινομένου

Ναστούλη, Μαρίνα

Η καινοτομία είναι μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη, είναι η μέθοδος που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στο μέγιστο κέρδος, όπως υποστηρίξουν πολλοί ειδικοί. Αποτελείται από μελέτες βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα και πολλές φορές από τη συνεργασία. Ανάλογα με το αντικείμενο, τον τομέα, το εύρος και την ένταση η καινοτομία χωρίζεται σε διάφορους τύπους. Χωρίζεται σε τρία μοντέλα πρώτον το γραμμικό, δεύτερον το συζευκτικό και τρίτον το αλληλεπιδραστικό. Η καινοτομία βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, στην οργάνωση και στις συλλογικές δομές, στη διαχείριση, στην παραγωγή, στην προώθηση των προϊόντων και στις μεθόδους μάρκετινγκ. Ενώ, πηγές της καινοτομίας είναι τα επιμελητήρια και οι επαγγελματικές ενώσεις, οι εκθέσεις και οι παρουσιάσεις, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τα ερευνητικά ιδρύματα κ.λ.π. Η καινοτομία αφορά την παραγωγή προϊόντων, τους νέους τρόπους οργάνωσης, τους νέους τρόπους προώθησης. Ενώ, τα καινοτομικά προϊόντα έχουν σκοπό να εντυπωσιάσουν τους καταναλωτές, να τους συναρπάσουν και να τους επηρεάσουν θετικά. Η καινοτομία έχει ημερομηνία λήξης και η ένταση της αυξάνεται όσο ασυνήθιστη και πρωτότυπη είναι η ιδέα. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας από τους τέσσερις συντελεστές παραγωγή, ο επιχειρηματίας παίρνει αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους με σκοπό το μέγιστό κέρδος. Χωρίζεται στη μικτή και την αμιγή, υπάρχουν όμως και άλλες δύο μορφές όχι τόσο γνωστές, η κοινωνική και η συνεργατική.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.