Η Αλιεία στον Αμβρακικό κόλπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η Αλιεία στον Αμβρακικό κόλπο

Γάτσιου, Ελένη

Ο Αμβρακικός κόλπος είναι ο μεγαλύτερος κόλπος της Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί ένα σημαντικό αλιευτικό κέντρο της χώρας, τόσο γιατί η υψηλή βιολογική παραγωγικότητα, τα μικρά βάθη και οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της μικρής παράκτιας αλιείας, όσο και γιατί οι λιμνοθάλασσες λειτουργούν σαν εκτατικά ιχθυοτροφεία. Αν και στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί ψαράδες αποκλειστικής απασχόλησης, σήμερα ελάχιστοι από αυτούς που αλιεύουν μέσα στον Αμβρακικό κόλπο απασχολούνται αποκλειστικά στην αλιεία. Σύμφωνα με την Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας της Πρέβεζας έχουν δοθεί 700 ατομικές άδειες. Σύμφωνα με δεδομένα του εθνικού νηολογίου αλιευτικών σκαφών, το σύνολο των σκαφών που είναι καταγραμμένα στα αλιευτικά λιμάνια του Αμβρακικού είναι 716. Γενικά οι λιμνοθάλασσες, με την άφθονη οργανική ύλη την άφθονη πανίδα και χλωρίδα τους και τις ιδιόμορφες φυσικοχημικές τους συνθήκες προσελκύουν τους ιχθυοπληθυσμούς, για τροφικούς κυρίως λόγους. Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν σημαντικά αλιευτικά κέντρα, όπου το 56% της παραγωγής αποτελούν οι κέφαλοι, γύρω στο 20% τα χέλια, 10% τα λαυράκια και ακολουθούν τσιπούρες, γοβιοί, γλώσσες και άλλα εμπορεύσιμα είδη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιχθυοκαλλιέργεια
Αλιεία
Ψάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.