Η αγορά του αλουμινίου στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις σε αυτήν της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αγορά του αλουμινίου στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις σε αυτήν της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατιρτζηδάκη, Βασιλική

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση της οικονομίας του αλουμινίου στην ελληνική αγορά, τη σύγκριση αυτής με την αγορά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά και τη διάδοση των ωφελειών του αλουμινίου. Στόχος μας είναι η καταγραφή μίας γενικής εικόνας της κατανάλωσης του αλουμινίου ανά τον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα και μέσω αυτής επιθυμούμε να πετύχουμε τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των συστημάτων αλουμινίου και γενικότερα του αλουμινίου ως πρώτη ύλη. Αρχικά αναφέραμε κάποια ιστορικά στοιχεία ως εισαγωγή και έπειτα αναλύουμε στοιχεία αγοράς, ιδιότητες του μετάλλου, τα προϊόντα του αλουμινίου, τις κυριότερες επιχειρήσεις συστημάτων αλουμινίου σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού. Τέλος, συγκρίνουμε την ελληνική αγορά με την αγορά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με απώτερο σκοπό την διευκρίνιση για το αν η ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε, είτε θετικά είτε αρνητικά, την αγορά της Ελλάδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλουμίνιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.