Η αξιοποίηση των υπολογιστικών φύλλων: δυνατότητες και χρήση του λογισμικού excel σε μία μικρομεσαία επιχείρηση: οι σημαντικότερες λειτουργίες του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αξιοποίηση των υπολογιστικών φύλλων: δυνατότητες και χρήση του λογισμικού excel σε μία μικρομεσαία επιχείρηση: οι σημαντικότερες λειτουργίες του

Δανιηλίδης, Δανιήλ

Η είσοδος των υπολογιστών στις επιχειρήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία τους. Σήμερα, η χρήση τους στις σύγχρονες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι σχεδόν απαραίτητη αφού καλύπτει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αναγκών. Οι ΜΜΕ αποτελούν την ραχοκοκαλιά όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αυτές αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομία και βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή και προγράμματα όπως το Microsoft Excel προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες, στη βελτίωση και προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους και όχι σε γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. Το Office Excel είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε υπολογιστικά φύλλα, καθώς και να αναλύετε και να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών για να λαμβάνετε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Με το περιβάλλον εργασίας Microsoft Office Fluent, την πλούσια απεικόνιση δεδομένων και τις προβολές Συγκεντρωτικού Πίνακα, η δημιουργία και η χρήση γραφημάτων επαγγελματικής εμφάνισης γίνεται ευκολότερη. Οι υπηρεσίες του Microsoft Office SharePoint Server παρέχουν σημαντικές βελτιώσεις για την κοινή χρήση δεδομένων με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορείτε να κάνετε ευρύτερη και ασφαλή κοινή χρήση εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών με τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους συνεταίρους σας. Κάνοντας κοινή χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου με το Office Excel και τις υπηρεσίες Excel, μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, να εισαγάγετε παραμέτρους και να αλληλεπιδράσετε με προβολές Συγκεντρωτικού Πίνακα απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.