Το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ και οι αλλαγές που επιφέρει στην λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ και οι αλλαγές που επιφέρει στην λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

Χατζημανώλη, Κυριακή-Μόσχα

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ και μελετά τις επιπτώσεις της υλοποίησής του τόσο στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος όσο και στις δανειζόμενες επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση στην χρηματοοικονομική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι νέες διατάξεις της επιτροπής της Βασιλείας δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν της συνθήκες της τραπεζικής εποπτείας και να αναθεωρήσουν το εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση του νέου τρόπου υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και των λόγων που οδήγησαν στην αναθεώρηση και τροποποίηση του προηγούμενου καθεστώτος υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και ο εντοπισμός των συνεπειών που θα επιφέρει η υλοποίησή του για τις Τράπεζες αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το τέλος της παρούσας έρευνας, θα προσπαθήσουμε να δούμε εάν τελικά το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ είναι ένα σύνολο βασανιστικών (δύσκολων και απαιτητικών) κανόνων και υπολογισμών για τις Τράπεζες και τους πελάτες τους ή μήπως καταλήγει να γίνεται μοχλός των αναγκαίων αλλαγών για την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στον τραπεζικό κλάδο γεγονός που καταλήγει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.