Οι χώρες σε μετάβαση: η περίπτωση των βαλκανικών χωρών και οι προοπτικές ανάπτυξής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι χώρες σε μετάβαση: η περίπτωση των βαλκανικών χωρών και οι προοπτικές ανάπτυξής τους

Γαυρινιώτη, Γεωργία

Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη της ιστορίας των Βαλκανικών χωρών με εξαίρεση την Ελλάδα. Ειδικότερα την δεκαετία του 1990 κυριαρχεί η αίσθηση της απογοήτευσης αλλά γεννιούνται και ερωτήματα σχετικά με την πορεία και τις επιδόσεις των οικονομιών, τα οποία επηρεάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης των χωρών αυτών. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώρες σε μετάβαση των Βαλκανικών χωρών είναι πολύ χειρότερη από αυτή των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Οι Βαλκανικές χώρες λόγω της οικονομικής τους αστάθειας αποκλίνουν από την προσπάθειά τους για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές διαπραγματεύσεις
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.