Στρατηγική ανάλυση της "Puma"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Στρατηγική ανάλυση της "Puma"

Φανδρίδης, Γεώργιος

Στην εργασία δίνω μία γενική εικόνα της εταιρίας, αναφέροντας την ίδρυση της και την ιστορία της. Επεξηγώ ακόμα την δομή της Puma τους στόχους της αλλά και την φιλοσοφία της. Αναλύω το περιβάλλον της Puma κάνοντας μία αναφορά στα παλιά και νέα προϊόντα της αλλά και στους πελάτες στους οποίους αναφέρεται ως επί το πλείστον η Puma. Υπάρχει μία λεπτομερέστατη αναφορά στους ανταγωνιστές και η γενική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας που τόσο επηρεάζει την κάθε επιχείρηση. Δίδω τον ορισμό του όρου «Μάρκετινγκ» και «Επιχείρηση» και αναφέρω όλες τις προωθητικές ενέργειες της Puma από την απλή διαφήμιση μέχρι τις χορηγίες και το Internet. Αναλύω τις αναλύσεις SWOT και PEST καθώς και τις 5 δυνάμεις του ανταγωνισμού του PORTER και τα 5ps του MINTZBERG. Αναφέρω την οικονομική κατάσταση της Puma καθώς και όλες τις στρατηγικές που επιχειρεί για την ακόμα περισσότερο ισχυροποίηση. Επίσης αναφέρω κάποιες στρατηγικές που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρίες και την προτεινόμενη στρατηγική κατά την γνώμη μου, έπειτα από την μελέτη όλων των παραγόντων που μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση σε αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.