Το business plan του Νομού Λασιθίου: σύγκριση με νομό Κοζάνης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Το business plan του Νομού Λασιθίου: σύγκριση με νομό Κοζάνης

Μάστορη, Σοφία

Αναλύονται τα Προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο Νομό Λασιθίου, οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν, τα έργα που γίνονται για την ανάπτυξη του τόπου, οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ο Νομός στον καθένα και γενικά τα έσοδα και τα έξοδα του Νομού, την οικονομική του πορεία μέχρι σήμερα. Επίσης, μια μικρή αναφορά στο Νομό Κοζάνης, τις κύριες ασχολίες των κατοίκων, τα διάφορα σημαντικά έργα που γίνονται και μια γενική σύγκριση με το Νομό Λασιθίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακές διαδικασίες
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.