Η εφαρμογή των logistics στις επιχειρήσεις μεταφορών: η περίπτωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εφαρμογή των logistics στις επιχειρήσεις μεταφορών: η περίπτωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Χριστοδούλου, Κυριακή-Ευαγγελία

Στην εργασία παρουσιάζεται ο προσδιορισμός του ρόλου που παίζουν τα logistics στην εξυπηρέτηση των χρηστών των μεταφορών. Κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, μια εταιρεία η οποία δρα στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο των express logistics. Γίνεται αναφορά στα μεταφορικά δίκτυα, τη σχέση των logistics με τις μεταφορές, ην εμβάθυνση στον τομέα των μεταφορών και περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται σήμερα αλλά και τα χαρακτηριστικά των συνδυασμένων μεταφορών, που αποτελούν την καινούρια τάση στον κλάδο των μεταφορών. Τέλος, αναφορά γίνεται στον έλεγχο των μεταφορών, ο οποίος σχετίζεται με την επιλογή των κατάλληλων μέσων ανάλογα με τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μεταφορικά μέσα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ταχυδρομική υπηρεσία
Μεταφορές - Τεχνολογικές καινοτομίες
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.