Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και διαχείρισης μικρών υδροηλεκτικών σταθμών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και διαχείρισης μικρών υδροηλεκτικών σταθμών

Περίκος, Κωνσταντίνος
Κολυμπίρης, Στυλιανός
Τσομάκης, Ευάγγελος

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες σύλληψης, μελέτης κατασκευής και λειτουργίας ενός μικρού Υ/Η σταθμού. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στους μικρούς Υ/Ή σταθμούς και δίδεται μια περιληπτική περιγραφή των μερών που αποτελούνε έναν σταθμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση για το δυναμικό τυ^ν υδάτινων πόρων, γίνεται λόγος για του τρόπου*, και τι*, διαδικασίες μέτρησης της ροής του ποταμού, για τον υπολογισμό των απωλειών που παρουσιάζονται από την εισροή του νερού στον σταθμό μέχρι την έξοδό του και για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των έργων των πολιτικών μηχανικών και των απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών όπως επίσης και των κατασκευών που είναι αναγκαίες για την μεταφορά διανομή, διαχείριση και διασκόρπισης του νερού. Ιτο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυτομάτου ελέγχου για την λειτουργία του σταθμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις περιβαλλοντολογίας επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα: μικρός Υ Η σταθμός στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα τη: περιοχή:, όπως επίση: και τρόποι προστασίας των ιχθύων του ποταμού. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η οικονομική ανάλυση ενός μικρού Υ/Η σταθμού, περιγράφονται αναλυτικό οι μέθοδοι υπολογισμού του κόστους ενός μικρού Υ/Η σταθμού ενώ δίνονται και αναλυτικά παραδείγματα οικονομικής ανάλυσης από υπάρχοντες σταθμούς στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη στον κόσμο. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διοικητικές διαδικασίες με οικονομικά, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα και αναφέρεται το καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα για τους μικρούς Υ/Η σταθμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδροηλεκτρικά έργα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)